PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Informații Generale

 Următorii termeni și condiții privind protecția datelor cu caracter personal sunt concepuți pentru a informa vizitatorii website-ului comarconsult.ro, denumiți în continuare “Utilizator” sau “Utilizatori”, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și drepturile Utilizatorilor privind această prelucrare, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”). 

COMAR GLOBAL CONSULT SRL, SEDIU: Bucuresti, Sector 2, Bulevardul Ferdinand I nr 70, etaj 3, CUI: 41114290, Nr ordine in reg comertului: J40/6389/15.05.2019,care administrează website-ul comarconsult.ro, denumit în continuare “website”, este, în conformitate cu GDPR, operator de date cu caracter personal și, prin urmare, este responsabil pentru procesarea acestora. Pentru întrebări sau solicitări privind exercitarea drepturilor Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal, utilizând următoarea adresă de email: office.comarconsult@gmail.com

 1. Informații cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 Operatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor din cadrul paginilor website-ului în scopul relațiilor cu Utilizatorii și suport oferit acestora, cât și datele colectate în scopuri de publicitate și marketing, al analizei datelor, cum ar fi cercetarea de piață, sondaje de opinie, analize Utilizatori, segmentare și realizarea profilului Utilizatorilor, pentru a determina activitatea Utilizatorului în cadrul website-ului. În scopurile menționate mai sus, datele Utilizatorului vor fi stocate în baza de date a website-ului. Această prelucrare se bazează pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, literă f), GDPR. Operatorul poate contacta Utilizatorul în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, poștă, Social Media sau canalele/instrumentele Google. 

 Prin intermediul website-ului, Operatorul de date cu caracter personal prelucrează date despre comportamentul Utilizatorului privind utilizarea website-ului, incluzând dar fără a se limita la date de sesiune, înregistrare video sesiune, comportament browsing, date despre locație, date demografice, adresa de Protocol Internet (adresă IP), acolo unde este disponibilă, sistemul de operare, tipul de browser al dispozitivului. Acestea sunt date statistice despre acțiunile și modelele de navigare ale vizitatorilor website-ului comarconsult.ro, nu identifică niciun individ și sunt colectate în scopul îmbunătățirii și personalizării website-ului și în scop de comunicare și marketing, inclusiv pentru publicitate comportamentală pe bază de cookies (mai multe detalii despre cookies găsiți pe pagină de Opțiuni Cookie-uri). Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6, alin 1, literă a), b), c), f), GDPR. 

 1. Beneficiarii datelor

 Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la punctul 2, Operatorul utilizează furnizori de servicii, respectiv împuterniciți conform art. 28 din GDPR, cum ar fi: furnizori de servicii pentru hosting, furnizori de servicii de monitorizare a activității Utilizatorilor în cadrul website-ului sau furnizorii de servicii pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonică sau comunicarea de campanii publicitare și de marketing. Aceștia pot fi furnizori externi de servicii. Prin reglementări contractuale, operatorul asigură că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țara în care se utilizează în mod obișnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care Operatorul are obligația aceasta prin lege. Pentru mai multe informații despre protecția corespunzătoare a transferului internațional de date, va rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor prin e-mail la adresă: office.comarconsult@gmail.com

 1. Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora  a. Furnizarea următoarelor date prin intermediul formularelor de Contact este obligatorie pentru a putea oferi suport Utilizatorului: nume, prenume, localitate, telefon, e-mail, cât și date de identificare a produsului în cazul în care se emite o cerere cu privire la un produs.                                              b.În cazul în care Utilizatorul, având consimțământul tutorelui dacă acesta este minor, își exprimă opțiunea de abonare la newsletter, sunt preluate și prelucrate următoarele date furnizate de acesta prin intermediul formularului dedicat din cadrul site-ului: date furnizate în mod obligatoriu pentru realizarea scopului de comunicare: adresă de email, alături de datele furnizate în mod opțional: dl/dna, nume, prenume. 

 Datele cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi stocate până la momentul încetării relației contractuale cu Operatorul sau la solicitarea Utilizatorului, cu excepția cazului în care Operatorul are obligația legală de a stoca în continuare datele cu caracter personal, până la încetarea obligației legale. Stocarea și transferul datelor cu caracter personal ale Utilizatorului către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6, paragraful 1, teză 1, literă c), GDPR. 

 1. Drepturile Utilizatorului

În calitate de persoană vizată, Utilizatorul poate contacta ofițerul pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1, în vederea exercitării drepturilor sale, în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele: 

 1. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR).
 3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR).
 4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, articolul 18 GDPR).
 5. Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
 6. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR).
 7. Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR). 
  Retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și respectării drepturilor rezultate din contractul la distanță exonerează Profesionistul cu privire la îndeplinirea acestor obligații.
  Totodata, retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate avea loc în privința respectării obligațiilor legale.
 8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă Utilizatorul apreciază în mod justificat ca prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată de Operator cu încalcarea GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Exercitarea acestor drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate avea loc în privința respectării obligațiilor legale ale Operatorului.

Utilizatorul poate utiliza instrumentele puse la dispoziția sa, conform detaliilor de la pagina de Indicații Opt-Out, pentru a își exercita drepturile cu privire la datele la care fac referire aceste instrumente.

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, Operatorul va informa Utilizatorul despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul Utilizatorului, Operatorul va solicita acestuia un nou consimțământ, dacă este necesar. 

Close Menu